Kan jeg selv sætte min fødsel i gang?

Er du højgravid og gået over tid, eller måske du står overfor igangsættelse og ønsker viden om hvordan du kan sætte fødslen i gang? Så kan du her blive klogere på hvad du selv kan gøre for at hjælpe kroppen godt på vej.

Vi kan starte med at besvare følgende spørgsmål: kan jeg starte min fødsel selv?

Svaret er… Måske.

For at give en forklaring på dette tvetydige svar, vil vi her prøve at give lidt indsigt i igangsættelse som begreb.

Det er vigtigt for os, i Kvinde-min, at understrege at medicinsk igangsættelse, som foregår på sygehuset, er et vigtigt og godt redskab i det jordemoderfaglige arbejde og at det er meget normalt at fødslen starter på denne måde. Faktisk bliver hver 4. fødsel igangsat (1).

Der er altså mange kvinder, som hver eneste dag bliver igangsat, og mange har gode oplevelser med dette. Med det sagt, er igangsættelse et indgreb som reelt indebærer sandsynlighed for yderligere indgreb i fødslen og som dermed kan udfordre både ens forestilling og ønsker for fødslen.

Det er derfor helt naturligt at du kan have et ønske om hjælpe både krop og sind godt på vej fx op mod en igangsættelse.

En medicinsk igangsættelse, defineres som et indgreb i fødslen og denne proces kan strække sig over flere dage, afhængig af hvor modtagelig kroppen er for igangsættelsesprocessen.

Man kan sige det på denne måde: Din krop ved ikke nødvendigvis at der er fødsel på programmet, og det kan være helt naturligt at den skal have lidt tid til at modtage og ”forstå” den besked om at opstarte fødselsarbejdet, som bliver sendt til den.

Du kan i Kvinde-min komme til fødselsfremmende behandling hos jordemoder Anne, som har mange års erfaring indenfor igangsættelse – læs mere om fødselsfremmende behandling og book her

Hvordan foregår medicinsk igangsættelse?

Skal du sættes i gang medicinsk kan det være en god ide at vide lidt om hvad sådan et forløb kan indebære. Typisk kommer du/I ind på sygehuset om morgenen og der bliver lavet undersøgelser af dig og barnet så man har et udgangspunkt for igangsættelsen.

Du vil bl.a. blive undersøgt indvendigt, hvor jordemoderen vil vurderer hvor ”moden” din livmoderhals og –mund er. Ud fra de undersøgelser der laves, vil der så bliver lavet en vurdering af hvilken metode for igangsættelse, som er mest hensigtsmæssig.

Er livmodermunden åben og livmoderhalsen kort, vil man ofte blive igangsat ved at man tager vandet, dvs. prikker hul på fosterhinderne.

Har man det som jordemødre kalder ”vaginale modne forhold” er kan dette ofte gøres forholdsvis nemt og uden de store gener for dig.

Du/I bliver så indlagt på fødestue og man afventer så om der kommer veer. Gør der ikke dette indenfor et par timer opstartes der typisk et vestimulerende drop.

Men for mange foregår den første del af en medicinsk igangsættelse faktisk derhjemme, hvis man betragtes som at have en ukompliceret graviditet.

Er livmoderhalsen fx lang og fast og livmodermunden måske lukket (hvilket er helt normalt, især hos førstegangsfødende) så vil man ofte skulle arbejde på at opmodne livmoderhalsen.

Dette kan gøres ved tabletter, som du indtager hver 2. time i løbet af dagen, i lav dosis. Man kan også vælge at oplægge et ballonkatether, som er en mekanisk måde at åbne livmodermunden, fx hvis man tidligere har født ved kejsersnit og derfor ikke kan få tabletter.

Der kan her ske det at kroppen reagerer hurtigt på den behandling der igangsat, og måske får man veer eller
at vandet går samme dag. Det kan også være at man skal have opmodnende piller gennem et par dage og at man så fx på 3. dagen er klar til at få taget vandet.

Det er så først her man indlægges på fødestue, selvom man på dette tidspunkt allerede kan have en oplevelse af at have været ”i gang” i lang tid.

For en stor del af dem som sættes i gang, ”ved” kroppen som nævnt jo ikke at det er tid fx at danne veer og det er derfor det kan være en proces som strækker som over flere dage. Kroppen skal have tid til at forstå.

Hvordan ved jeg om jeg er klar til igangsættelse/at føde?

Med dette helt korte indblik i hvad en medicinsk igangsættelse kan indebære, giver det nu måske god mening at det man kan kalde ”naturlig igangsættelse” ligeledes er en proces, der afhængig af det individuelle udgangspunkt kan kræve tid og tålmodighed – og at der ikke er garantier for at man med sikkerhed kan sætte fødslen i gang.

Det, som i virkeligheden, har størst betydning for hvor nemt og hurtigt en igangsættelse går (naturligt eller medicinsk) er altså hvor moden og klar kroppen er til at der bliver trykket på ”fødselsknappen”.

Helt generelt kan man sige at jo flere børn du har født og jo tætter på terminsdato (eller over) du er, des større sandsynlighed er der for at kroppen er klar.

Nogle kan også opleve fx tiltagende plukkeveer, afgang af slimproppen og at barnet indstiller sig dybere i bækkenet, som tegn på opmodning. Disse ting kan dog også forekomme uger inden man føder og er derfor ikke sikre tegn på fødsel.

Kender man igangsættelsesdato i forvejen og skal måske sættes i gang før eller omkring terminsdatoen, kan det altså for nogle være hensigtsmæssigt at overveje fødselsmodnede behandling som led til at hjælpe kroppen hen til igangsættelsesprocessen, hvis ikke man går i fødsel inden. Læs længere nede i artiklen.

Det at tænke ”igangsættelse af fødslen” kan altså i visse tilfælde lige så vel handle om at vi forbereder og måske optimere kroppens udgangspunkt.

Hvordan kan jeg igangsætte min fødsel?

For at besvare dette spørgsmål kan man passende spørge: kan man overhovedet snakke om at der noget der hedder naturlig igangsættelse?

Der er sparsom evidens på området og derfor er nedenstående råd som bl.a. bygger på klinisk erfaring.

For nogle skal der ligesom ved medicinsk igangsættelse blot et lille skub til for at starte fødselsprocessen. For andre er der brug for mere tid, tålmodighed og måske målrettet behandling fx med fokus på at optimere pladsforholdene i bækkenet eller opmodne livmoderhals og –mund.

Ting du kan gøre selv for at hjælpe fødslen igang/godt på vej er:

Dadler

Et mindre studie har vist at kvinder som spiste 6 dadler hver dag havde mindre behov for igangsættelse og vestimulerende (2). Det er dog et mindre studie, som ikke er stort nok til at kunne fastslå denne effekt med sikkerhed. Men kan du i forvejen lide dadler, kan du jo inddrage dette i din kost ca. 4 uger før termin

Samleje

En tur i soveværelset er også et gammelt ”husmorråd” til at starte fødslen. Tanken er at mandens sæd, som indeholder prostaglandiner (signalstof der kan igangsættes fødslen), kan medvirke til at fødslen starter eller at livmoderhalsen modnes.

Tanken er desuden at orgasme skaber sammentrækninger i livmoderen, som også kan hjælpe vearbejdet på vej.

Der er dog ingen undersøgelser som understøtter disse teorier. Det er jo også vigtigt at understrege at sex
bestemt ikke frarådes gravide generelt. Og helt generelt er sex jo sundt, så hav gerne samleje i slutningen af graviditeten – men ud fra lyst.

Oxytocin

Helt generelt så prøv at være god og kærlig ved dig selv og din krop. Vehormonet oxytocin har bedste arbejdsvilkår når vi er rolige og afslappede, og ikke stressede og utålmodige.

Måske du skal prøve at fokusere på noget helt andet, hyg dig med en god veninde, se en god film, brug den sidste tid på lidt velforjent selvforkælelse fx gravidmassage.

Bevægelse

Bevægelse er altid gavnligt for den gravide krop, og skaber ikke kun kontakt til din højgravide krop, men kan også lindre de gener du måske oplever samt hjælpe barnets indstilling i bækkent.

Du kan gøre det helt enkelt fx ved at side på en yogabold i stedet for sofaen, og tænke på at lave dynamisk bevægelse, fx 8-taller med hoften.

Søvn

Mange gravide, især højgravide, bliver udfordret på søvnen hvilket også udfordrer overskuddet, ikke mindst op til det fysiske og mentale arbejde en fødsel er.

Oplever du gener/smerter fx når du vender dig om natten kan et glidelagen hjælpe dig.

Lider du af rastløshed/søvnløshed, kan du overveje afspændingsøvelser og afslappende musik i ørerne til at hjælpe dig til at finde mere ro i kroppen.

Akupressur

Akupressur kan for nogen være en effektfuld måde til at kærlig og nænsomt modne kroppen. Der er ikke evidens for at akupressur har effekt, men den kliniske erfaring er at visse kvinder har stor god gavn af det.

Et generelt punkt, som mange gør brug af når terminsdatoen er passeret, er punktet SP6, også kaldet kvinde-punktet. Men helt generelt er det ofte hensigstmsæsigt at gå til en erfaren og uddannet fagperson som kan rådgive dig i forhold til præcis hvilke punkter, som er gode for dig.

Derudover kan du overveje om Fødselsmodnende behandling er oplagt for dig

I hjertet af kolding kan du i Kvinde-min komme til fødselsmodnende behandling kaldet: et kærligt skub - fødselsfremmende behandling.

Her vil du møde jordemoder Anne, som med afsæt i flere års erfaring indenfor igangsættelse, laver en indiviuel vurdering og sammensætter den mest optimale behandling til og kan indebære:

  • Hindeløsning
  • Rebozo/spinning babies
  • Akupunktur/akupressur

Hvorfor få fødselsmodnede / fødselsfremmende behandling?

Behandlingen er både for dig der ønsker at prøve at hjælpen fødslen i gang eller for dig som ønsker at være
aktivt handlende på hvordan du kan optimerer dit udgangspunkt op mod fødslen/igangsættelse.

Læs om den fødselsfremmende behandling ”Et kærligt skub” og hvorfor den kan være relevant for dig,

Jeg vil ikke sættes i gang, hvad kan jeg gøre?

Som afslutning ønsker vi at give redskaber til dig, der måske har det meget svært ved tanken om at skulle sættes i gang.

Helt generelt kan man sige at man som gravid og fødende principielt har ret til at sige nej til alle behandlinger eller indgreb som man bliver præsenteret for.

Du har derfor ret til at sige nej til fx igangsættelse og det er også helt legitimt at være i tvivl om det er det rigtige for ens egen specifikke situation. Det er dog vigtigt, uanset hvordan man har det at skulle sættes i gang, at man træffer beslutningen på et informeret grundlag.

Derfor kan en afklarende samtale, gøre en stor forskel. Bare det at opleve at du har ejerskab og medinddragelse omkring beslutninger kan automatisk mindske en evt. modstand du kan have mod fx igangsættelse.

Til at gå ind til samtalen med en fagperson omkring indgreb som fx igangsættelse kan man benytte FRAN-metoden.

Dette indebærer at bruge følgende spørgsmål som udgangspunkt for en samtale:

F – Hvilke fordele er der ved behandlingen?
R – Hvilke risici er der forbundet med behandlingen?
A – Hvilke alterntiver muligheder er der?
N – Hvad hvis vi siger nej – hvad er så næste skridt?

Det er ok at bede om konkrete tal/statistikker, hvis I føler det er nødvendigt for at kunne tage beslutningen på et informeret grundlag. Her kan du/I ikke forvente at fagpersonalet kan disse i hovedet, men de har kompetencerne til at eftersøge den viden.

Man kan fx spørge: Kan du fortælle os eller måske undersøge hvor mange procent der…..”

Prøv at mærke efter, hvad der skal til for at du/I har det bedre med beslutningen og kommuniker det til de fagpersoner i møder.

Et godt råd er at gå ind til samtalen på en kærlig og åben måde. Husk I har samme mål og at alle ønsker I får den bedst mulige fødsel. En afklarende samtale kan øge samarbejdet med fagpersonalet, når der er gensidig tillid og omtanke for synspunkter/behov.

Kærlig respekt for den højgravides krop og sind

Slutteligt er budskabet med denne artikel at fødselsmodnende behandling og naturlig igangsættelse kan være et rigtig godt supplement eller alternativ til medicinsk igangsættelse, men at det altid bør foretages med respekt og kærlig omsorg for den gravides krop og sind.

Ønsker du at booke tid til kyndig fødselsfremmende behandling er du velkommen hos os i Kvinde-min.

Vi sender god fødselsenergi jeres vej og ønsker at I får den bedst mulige fødsel og start på jeres liv som ny
familie.

Kilder:

  1. DSOG, igangsættelse af fødsler – metoder, revideret i 2021
  2. The effect of late pregnancy consumption of date fruit on labour and delivery, 2011, O. Al-Kuran,L. Al-Mehaisen,H. Bawadi,S. Beitawi &Z. Amarin
Indhold

Kvinde-Min Tilbyder

Læs om alle vores services herunder

Hvad kan vi hjælpe med ?

Hos Kvinde-Min tilbydes gyn.obs fysioterapi, genoptræning og fysioterapeutisk massage. Gyn.obs fysioterapi har særligt fokus fra navlen og ned.
Læs mere om vores behandlinger
gravidditetstræning
Graviditetstræning og fødselsforberedelse i en. Få kyndig vejledning i, hvordan du træner dig stærk i din graviditet uanset om du har smerter, ømhed eller ingen smerter har. Vi tilpasser træningen, så du kan være med hele vejen igennem.
Læs om Graviditetstræning
barselstræning
Træning og genoptræning til dig der har været gravid og har født ved kejsersnit eller vaginalt.
Her sætter vi fokus på at styrke dig indefra og ud.
Læs om Barselstræning
ourdoor
Tag barnevognen med eller kom selv. Vi genoptræner dig stærk i naturens skønne omgivelser. Fokus er at tage hånd om din (barsels) kvindekrop og få kontakt til de dybe kernemuskler; bækkenbunden og de dybe mave-rygmuskler.

Læs om Outdoor Barselstræning
kvindetræning
Genoptræning til kvinder der har behov for at genoptage bevægelse og opnå bevægelsesglæde. Holdet giver mulighed for at tage hensyn til tidligere skader eller gener og fokusere på at få genskabt den kropslige kontakt til sig selv.
Læs om Kvindetræning

Kærlige hilsner

Her er et uddrag af søde beskeder, som jeg har modtaget af tidligere og nuværende klienter i min klinik

Sarah - Mor

stjerner

At have været i Cecilies kyndige hænder her både under og efter min tredje graviditet har været en af de bedste gaver jeg har givet mig selv.

Det har virkelig været træning jeg har set frem til, glædet mig til og prioriteret, og sådan har jeg aldrig haft det med træning før.

Det har været så fedt at mærke at man blev stærkere for hver gang, og at man nu ikke engang ét år efter ens tredje fødsel er stærkere end man var før man fik børn.

Kan kun anbefale at man giver sig selv den gave som gravid og mor et forløb hos Cecilie.

Og jeg håber på og glæder mig til at få lov at træne hos Cecilie igen.

Anette - Mor

stjerner

Når man kommer ind hos Cecilie i hendes dejlige klinik, mærker man med det samme en dejlig ro. Cecilie er altid i et stort smil og veloplagt.. Jeg har nydt godt af både Cecilies kyndige fysviden gennem behandling samt graviditetstræning og fødselsforberedelse.

Jeg har været meget tryg i at kunne mærke at Cecilie har helt styr på både behandling og træning, målrettet til kvinder der er gravide.

Jeg vil anbefale enhver kvinde der er gravid og har smerter eller har brug for at holde sig i gang under graviditeten, at kontakte Cecilie og få hjælp.

Jeg er helt sikker på at mit efterfødselsforløb med genoptræning efter graviditet og fødsel, skal startes hos Cecilie, inden jeg er klar til at komme ud i den virkelig verden og træne selv 🙂

Tak for dig Cecilie

Kontakt mig

Jeg kan kontaktes på mail, telefon eller ved at udfylde formularen på denne side. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
info@kvinde-min.dk
+45 6070 7900
Olaf Ryes gade 7 T
Maps - Oluf Ryes gade 7t

skriv en besked

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  envelopephone-handsetmap-markercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram